Home Nabídka oken Dřevěná eurookna
Čec 15
Pondělí
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna
 • Oknamont Nepomuk - plastová okna

kontata

5 důvodů proč?

1. úspora energie
2. zaměříme zdarma
3. výborná cenová nabídka
4. možnost úvěru
5. záruka na práci a materiál

nezanedbatelná není ani estetická stránka věci 

dotace
garaz
Eurookna

dřevěná a eurookna, dveře (klasické, obloukové, kosé, kulaté)

 eutookna

Dřevěná okna, eurookna

Dřevěná eurookna nabízíme v pěti typových řadách. Každá řada vyhovuje jiným nárokům a splňuje kritéria pro odlišná využití. Tyto výrobky jsou určeny do obytných domů, veřejných staveb, jsou vhodné do památkových a moderních budov. 
Okna jsou vyráběna ze dřeva vysušeného na 12-14 procent, přičemž důraz je kladen na radiální řezivo. Při výběru materiálu jsou vyřazeny dřevní vady jako suky, zásmolky a jiné kvalitativní nebo estetické vady.Nabídka materiálů je široká: smrk, dub a meranti. K povrchové ochraně oken se používají akrylátové vodou ředitelné barvy, jež ve spojení s důsledně dodržovaným a přesně stanoveným procesem schnutí jsou zárukou mnohaleté odolnosti povrchové úpravy. Pro zasklení lze vybírat z nabídky izolačních dvojskel, popřípadě trojskel, s různými hodnotami koeficientů prostupu tepla, zvuku a úrovní bezpečnosti.Dřevěná okna, eurookna jsou podle přání zákazníka vyráběna fixní, jednokřídlá, dvoukřídlá, vícekřídlá, balkónová, sklopná, otevíravá, posuvná (do stran i nahoru) a skládací.

DŘEVĚNÁ EUROOKNA

Ze široké škály oken, kterou dnešní trh stavebnin nabízí, jsou stále oblíbenější takzvaná eurookna. Eurookna jsou okna vyrobená z dřevěných, vícevrstvých a lepených profilů. Profily eliminují kroucení dřeva a umožňují tak osadit dřevěná eurookna komfortním kováním, běžným jinak u oken či balkónových dveří plastových nebo hliníkových. Eurookna mají díky materiálu, ze kterého jsou vyrobena, i mnoho dalších výhod. Dřevo je tradiční přírodní materiál, který splňuje i ty nejnáročnější stavebně-technické, izolační a estetické požadavky současnosti. Ze všech materiálů používaných pro výrobu oken má dřevo nejnižší součinitel tepelné roztažnosti, vyniká vysokou pevností při relativně nízké hmotnosti a vyznačuje se dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a požární odolností. Dřevo tak patří mezi nejodolnější protipožární materiály, např. 18mm silná dubová deska prohoří silným žárem nejdříve za půl hodiny, zatímco plasty se po takové době teplem roztečou. Dřevo je pružné a eurookna teplem netrpí tak jako okna z materiálů umělých. Při požárech dřevěná eurookna neprodukují jedovaté plyny, jako mnohé plasty či jiné umělé výrobky.

POPIS EUROOKEN

Dřevěná eurookna se vyznačují nezaměnitelnou charakteristikou, působí příjemným a teplým dojmem a přináší do místnosti dotek přírody. Dřevo dýchá, tzn., že nám eurookna do značné míry v interiéru vyrovnávají vlhkost v ovzduší, což působí blahodárně na náš organismus. Nespornou výhodou dřeva jako materiálu použitého při výrobě eurooken je jeho krása a přirozenost. Použití eurookna tak pozitivně působí na psychiku všech členů domácnosti. Dřevěná eurookna mají při použití moderních technologických postupů takřka stoletou životnost a samotná výroba eurooken je ekologicky šetrná a nezatěžuje životní prostředí. Na rozdíl od zdrojů pro chemický průmysl patří dřevo k téměř nevyčerpatelným přírodním surovinám a jeho plánovaná těžba v návaznosti na plynulou výsadbu a energeticky levnější zpracování nijak nepoškozují životní prostředí. Velkou výhodou dřevěných profilů používaných na eurookna je fakt, že díky nim lze zužitkovat celé stromy a dosáhneme tak minimálního přírodního odpadu.

 

 


 

 
plastová okna trotal 88 Oknamont Nepomuk
Home Nabídka oken Dřevěná eurookna